Szczegółowy wykaz usług

Zapewniamy szybkie i fachowe usługi:

 • Odbierzemy za Ciebie odpisy z KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Warszawa, KW i inne i dostarczymy Ci je w umówionym terminie pod wskazany adres na terenie Warszawy, poza Warszawę odpisy wysyłamy pocztą (lub kurierem – na życzenie i koszt klienta), dodatkowo bezpłatnie otrzymasz od nas skan zamówionego odpisu, czas realizacji 1-24h (w zależności od pory złożenia wniosku i aktualnej ilości zleceń)
 • rejestracje nowych spółek w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Warszawa i inne miasta – rejestrujemy wszystkie spółki handlowe, czyli: spółki jawne (sp.j.), spółki partnerskie (sp.p.), spółki komandytowe (sp.k.), spółki komandytowo-akcyjne (S.K.A.), spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (sp. z o.o.) i spółki akcyjne (S.A.) – wedle Państwa życzenia możemy przeprowadzić od początku do końca proces rejestracji – oferujemy pomoc w przygotowaniu umowy spółki, podpisanie jej u notariusza (jeśli ksh tego wymaga), złożenie umowy wraz z wnioskami w sądzie, rejestrację w Urzędzie Statystycznym (nadanie nr REGON) i w Urzędzie Skarbowym, rejestrację w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych (ZUS)
 • zgłoszenie wszelkiego rodzaju zmian w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Warszawa i inne miasta:
  1. zmiany wysokości kapitału zakładowego,
  2. zmiany liczby i wartości nominalnej udziałów / akcji,
  3. zmiany we władzach spółek (w zarządzie, prokurze, komisji rewizyjnej, radzie nadzorczej),
  4. zmiany adresu,
  5. zmiany siedziby,
  6. zmiany przedmiotu działalności,
  7. zmiany firmy (nazwy),
  8. zmiany wspólników / partnerów / udziałowców / akcjonariuszy lub ich nazwisk i imion albo firm (nazw) oraz zmiany ich adresów albo ich adresów do doręczeń,
  9. zmiany osób / partnerów lub nazwisk i imion osób / partnerów, które są uprawnione do reprezentowania spółki, i sposób jej reprezentacji,
  10. określenie wolnego zawodu wykonywanego przez partnerów w ramach spółki,
  11. zmiana partnerów, którzy ponoszą nieograniczoną odpowiedzialność za zobowiązania spółki lub ich nazwisk i imion,
  12. zmiana komplementariusza oraz komandytariusza,
  13. zmiana sumy komandytowej
  14. zmianę czasu trwania spółki
  15. zamianę akcji imiennych na akcje na okaziciela i odwrotnie
  16. zmianę pisma przeznaczonego do ogłoszeń spółki
  17. fachowe przygotowanie dokumentu akcji
 • łączenie się spółek - przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);
 • przekształcenia spółek - przygotowanie dokumentacji i zgłoszenie do KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);
 • likwidacje spółek – możemy Państwu pomóc zlikwidować Spółkę od chwili powzięcia takiej decyzji – przygotujemy projekt uchwały, umówimy notariusza, przygotujemy bilans, wniosek do sądu, treść ogłoszenia i złożymy je za Państwa, na każdym etapie likwidacji, możemy służyć fachową poradą, pomożemy pozamykać wszystkie pozycje bilansowe (ściągnąć wierzytelności i zredukować zobowiązania) oraz przygotujemy sprawozdanie likwidacyjne i przygotujemy niezbędną dokumentację do wykreślenia Spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy), ZUS, Urzędzie Statystycznym i Urzędzie Skarbowym;
 • sprzedaż spółek - posiadamy gotowe spółki z ograniczoną odpowiedzialnością (Sp. z o.o.) na sprzedaż, tzw. SPV (Special Purpose Vehicle) lub Shelf Companies zarejestrowane w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Warszawa;
 • rejestrujemy fundacje w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy);
 • przygotowujemy wszelkiego rodzaju umowy;
 • opiniujemy umowy;
 • zmieniamy - dostosowujemy umowy do potrzeb klienta;
 • sporządzamy listy intencyjne;
 • przygotowujemy wszelkiego rodzaju pisma procesowe;
 • w imieniu klienta prowadzimy korespondencję wewnętrzną i zewnętrzną;
 • przygotowujemy wszelkiego rodzaju wnioski;
 • w imieniu klientów prowadzimy wszelkiego rodzaju korespondencję z urzędami administracji państwowej i samorządowej;
 • przygotowujemy wewnętrzne akty prawne – zwyczajne i nadzwyczajne zgromadzenia wspólników, posiedzenia Rady Nadzorczej oraz Zarządu;
 • wykonujemy due diligence spółek;
 • sporządzamy biznes plany;
 • weryfikujemy zmiany danych w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) – czy wpłynęły nowe wnioski (dla udziałowców / akcjonariuszy, którzy chcą zachować kontrolę nad spółką);
 • świadczymy usługi doradztwa w zakresie zarządzania spółkami;
 • świadczymy usługi typu fiduciary / directorships – działając jako zarząd, likwidator lub pełnomocnik;
 • doradzamy i pomagamy rozwiązywać konflikty w zespole oraz z klientami;
 • doradzamy w zarządzie nieruchomościami – m.in. możemy negocjować umowy, wyliczać czynsze, opłaty eksploatacyjne (współpracujemy z licencjonowanymi zarządcami nieruchomości);
 • negocjujemy umowy kredytowe;
 • wykonujemy due diligence nieruchomości;
 • świadczymy usługi windykacyjne;
 • zapewniamy siedzibę Spółki w KRS (Krajowy Rejestr Sądowy) Warszawa – adres, odbiór korespondencji, założenie, odbieranie i przekazywanie telefonów/faksów oraz inne usługi sekretarskie, wynajem sal konferencyjnych, wynajem powierzchni biurowej, oznakowanie przedsiebiorstwa;
 • współpracujemy z profesjonalnymi biurami rachunkowymi (wobec czego możemy Państwu zapewnić usługi prowadzenia ksiąg rachunkowych, dokumentacji kadrowo-płacowej, przygotowywania i składania deklaracji podatkowych i inne) oraz z audytorami, doradcami podatkowymi i biegłymi rewidentami;
 • pomagamy zarejestrować działalność gospodarczą;
 • pomagamy zarejestrować samochód;
 • pomagamy zarejestrować cudzoziemców – pozwolenie na pobyt, pozwolenie na pracę, możemy dopomóc w wyborze mieszkania (współpracujemy z profesjonalnymi agencjami nieruchomości).

 

Telefon
0-501-01-61-13
Adres biura
00-379 Warszawa
ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 31/33
E-mail
biuro@krs-szybko.pl
Gadu-gadu
11211173

KRS-szybko zajmuje się szybką i fachową realizacją spraw prawnych i urzędowych, naszą specjalnością jest KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). W swojej ofercie posiadamy także spółki na sprzedaż. Działamy na terenie Warszawy. Nie ograniczamy się jednak tylko do KRS'u, działamy kompleksowo - przygotowujemy wnioski i pozwy do innych sądów (m.in. do sądu wieczystoksięgowego, sądu cywilnego i sądu gospodarczego) i do wszelkiego rodzaju urzędów - także do urzędu miasta.